Podpisy

Pravidla pro podpisy platná od roku 2009

S ohledem na rostoucí trend uživatelů v zaplňování fóra podpisy (podpis v profilu uživatele přikládaný k příspěvkům) pod příspěvky bylo přistoupeno k zavedení pravidel pro obsahovou část podpisu. Tyto jsou shrnuty níže, jako mírnější varianta úplného zrušení podpisů na fóru. A ač by se zdálo, že jde o omezení, je tomu právě naopak, protože předchozí pravidlo pro podpisy znělo 200 znaků prostého textu bez obrázku.

Pravidla jsou platná okamžitě.

Nová definice pravidel ruší veškerá dřívější nařízení týkající se podpisů.

Uživatelé mají 30 dní na uvedení stavajících podpisů do souladu s pravidly od doby jejich zveřejnění (16.2.2009).

Definice pojmů

- obrázek je jakákoliv obrazová příloha odkazovaná tagem [img]

- obrázek je i interně překládaný smajlík na obrázek, který lze užít v textové verzi podpisu

- administrátorem fóra je myšlen uživatel www.vwings.net s právy administrace fóra, který nabyl svých oprávnění legální cestou

Obecná pravidla pro podpisy

1. Pravidla jsou platná pro všechny uživatele bez ohledu na členství ve skupinách

v podpisech není dovoleno užívat:

2. vulgární výrazy a témata v obrázcích (ani fonetické přepisy)

3. komerční reklamu

4. odkazy směrované na nelegální obsah

5. prázdné řádky

6. obrázky nebo obrázek podobající se funkčním tlačítkům fóra

7. animované obrázky rušící pozornost čtenáře (nesmí blikat nebo jinak rušit)

8. zvýraznění větší než poloviční části textu za užití tagů [b] a [u]

Pravidla týkající se délky nebo velikosti obsahu

Textová verze smí obsahovat:

9. maximálně 4 řádky textu standardním písmem, které se nezalomí ve stylu jericho (standardní styl vwings.net)

10. maximálně 200 znaků včetně mezer

11. maximálně jeden smajlík

Obrázková verze bez textu smí obsahovat:

12. maximálně jeden obrázek (včetně smajlíku)

13. obrázek o maximální výšce 60 bodů

14. obrázek o maximální šířce 400 bodů

Kombinace textu s obrázkem smí obsahovat:

15. maximálně 2 řádky textu standardním písmem, které se nezalomí ve stylu jericho (standardní styl vwings.net)

16. maximálně 200 znaků včetně mezer

17. obrázek o maximální výšce 38 bodů

18. obrázek o maximální šířce 400 bodů

Výjimky možné po předběžném schválení

19. O výjimku lze žádat pouze v případě, pokud není aktuální podpis v rozporu s pravidly.

20. Komerční obrazová i odkazová reklama podléhá schválení administrátorem fóra, případně vlastníkem webu, který má právo veta.

21. Obrázky nevyhovující rozměrům definovaných v pravidlech podléhají schválení administrátorem fóra.

22. Schválené výjimky budou vystaveny ve speciálním vlákně se zdůvodněním uživatele žádajícího o výjimku.

23. Jakákoliv změna podpisu nevyhovující pravidlům oproti schválené výjimce bude považována za úpravu podpisu porušující pravidla.

24. Administrátor fóra nemá právo schválit výjimku sám sobě.

Rozhodnutí o přístupu k aplikování sankcí

Sankce se budou aplikovat tím dříve, čím bude porušení pravidel výraznější. Nicméně to neznamená, že budeme nevýrazné prohřešky dlouhodobě přehlížet. Zavedením těchto pravidel se obrázky v podpisech povolují, nikoliv zakazují, neboť se ruší předchozí zákaz. Je tedy jen na vás, jak k této změně přistoupíte.

Sankce

První krok

25. Přímá úprava podpisu odebráním části nebo celého obsahu podpisu dle vlastního uvážení administrátora fóra

(nemusí jít jen o odstranění nevyhovující části)

Druhý krok

26. Vymazání příznaku pro zobrazení podpisů u všech odeslaných zpráv uživatelem.

Třetí krok

27. Zablokování účtu při opakovaném obtěžování administrátorů ve věci vymáhání pravidel podpisů na fóru. (například za opakované úpravy podpisů do stavu nevyhovujícím pravidlům včetně odesílání žádostí o výjimky)

16.2.2009

clone9cz