Modifikace

Všechny modifikace (mod, mods, módy), i ve stejné verzi IL-2 Strumovik 1946, jsou z většiny potenciálně síťově nekompatibilní.

Důvodem je využití možnosti (zapnutí) kontroly klientského obsahu vzhldem k serverové instalaci dedikovaného serveru, která zamezí létat s nepovolenými mody a tím získávat případnou výhodu při boji.

To se týká jak mod packů (složených z tisíců módů), tak i jednotlivých modů vzájemně mezi sebou a bez výjimky i vlastních oficiálních verzí IL-2 Sturmovik.

Pro připojení na konkrétní server je tedy nutné znát

  • verzi dedikovaného serveru

  • verzi vlastního klienta

  • informaci o zapnutí kontroly CRT (některé mody upravují výkony již existujících letadel, a tak je kontrola klientů pro zachování fair play* nezbytná)

   • název modu (například UP, HSFX, C6)

    • verzi modu

     • patch na mod

Každá verze modu je pak určená a funguje pouze s jednou jedinou konkrétní verzi klienta.

Stejné se týká i přehrávání záznamu ntrk, pokud totiž nezrekonstruujete původní verzi (včetně modifikací) odpovídající například souboru quick0009.ntrk, záznam budete moci rovnou vyhodit pro jeho nepřesnosti, neviditelnost neexistujících objektů nebo úplné selhání při pokusu o přehrání.

*) fair play v rámci války nebo v rámci hry, tedy zvýhodnění pilota nad rámec původního záměru výrobce SW (programátora)

Problémy při načítání IL-2 Sturmovik

5%, 60% & 70% crash Troubleshooters