Slovníček

BoB:SoW - Původní název nové generace simulátoru Battle of Britain:Storm of War před vydáním pod jménem IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover

BW, Bellum, Bellum War - systém virtuální války tvořený na COOP misích (někteři následovníci: Czech War, Air Force War)

DCG - Dynamic Campaign Generator - on-line off-line mission generator www.lowengrin.com

Dgen - IL-2 generátor off-line kampaně

DS - Dedicated Server - Dedikovaný Server (server určený k jednomu účelu, obvykle nemá vlastní GUI a spouští se z příkazového řádku - ovlada se konzolí)

DFS, Dogfight Server - typ multiplayer mise (design mise pro Dedikovaný Server)

FB - Forgotten Battles - oficiální podtitul IL-2 Sturmovik verze 2.0

FBD - ForgottenBattles Daemon - nadstavba IL2DS co rotuje DS mapy, počíta zničené cíle, ...

FMB - Full Mission Builder - integrovaný map editor

HL - HyperLobby - vyhledavač serverů IL-2 Sturmovik (umožňuje přímé spuštění IL-2 Sturmovik a připojení na Dogfight Server nebo hosta Coop mise bez zadávání IP adres)

IL2DS - IL-2 Dedicated server - program na ovládání DS

IL2SC - IL-2 server commander - nadstavba IL2DS, rotuje mapy - řídí chod serveru

Lag - zpoždění - termín pro nečekané změny pozice letadel nebo pohyb neodpovídající letovým parametrům; příčiny: špatné připojení klienta, krátkodobé vypadky spojení a opětovná synchronizace pozice letounu, přetížení serveru, naspawnovaní letadla na Dogfight Serveru, načítání skinů letadel

MW50 - Methanol Wasser - přídavné vstřikování metanolu a vody do kompresoru (v poměru 50:50 případne 50:49.5 a 0.5 antikorozivní směsi) pro zvýšení výkonu

Ngen - IL-2 generátor on-line Coop kampaně

NTRK - interní formát záznamu "videa" (zpětně kompatibilní, funkční v Multiplayeru, komprimovaný)

óčko - ASE - The All-Seeing Eye - vyhledavač serverů (stále funkční, ale již nepodporovaný - nejde nainstalovat)

PF - Pacifik Fighters - oficiální podtitul IL-2 Sturmovik verze 3.0

Pirxovy tabulky - údaje o skutečných stavech letadel vztažene k období a místu www.yogysoft.de

QMB - Quick Mission Builder - integrovaný editor misí z již připravených template

Test runway - objekt typu Stacionary Ship, který lze volně umístit na mapu a užít jej v kombinaci s "Home Base" jako startovací a přistávací dráhu (test runway se pozná podle vyvýšené dráhy a nutnosti odšpalkovat letoun před startem)

TRK - již několik let nepodporovaný interní formát záznamu "videa" (nekompatibilní mezi verzemi IL-2, letadlům se občas stavaji nehody, které nebyly původně nahrány

TS - TS3 - TeamSpeak - program umožňující hlasovou komunikaci

VEF - Virtual Eastern Front - systém virtuální války na Dogfight Serveru, východní fronta

VWF - Virtual Western Front - systém virtuální války na Dogfight Serveru, západní fronta

Warping - warpování (nerovnost, pokřivení, deformace, vlnění) letoun se pohybuje způsbem podobným indiánskemu běhu, trvale poskakuje dopředu/dozadu nebo do strany; příčiny jsou: nekvalitní připojení klienta nepo přetížený počítač

WC - Wings Club - www.wingsclub.cz

X-Fire - vyhledavač serverů

VOW - Virtual Online War - typ kampaně, virtuální války