Kazetové bomby

Pro začátek jsem si připravil stručné shrnuti "kazetové" munice používané v IL-2 Sturmovik 1946. V tomto popisu je zahrnuta munice: AB23, AB250, AB500, AB1000, US Fragmentation Bomb, PTAB, VAP250, AJ2, AO-10, Italská 2kg.

Všeobecné informace:

  • ideální výška je zde stanovena tak, aby submunice na zemi hustě pokryla plochu uvažovaného cíle kolony vozidel

  • minimální výška je zde ve smyslu minimálního vodorovného letu nad terénem, kdy ještě dojde k odjištění a žádoucímu účinku submunice na cíli

  • uvedené parametry letu by neměly být chápány jako jediný možný způsob provedení, ale jeden z efektivních způsobů

  • pokud nejsou u munice uvedeny časy roznětky, potom tuto volbu munice nenabízí a exploduje po dopadu na zem

  • pojem "palivová nádrž" označuje velkokapacitní zásobníky v továrnách

  • pokud munice neničí těžké tanky, není vyloučeno, ze lehké tanky budou zničeny (Panzer III, LT35, BT7 atd.)

Německo

Pro všechny AB pumy platí následující:

- při vodorovném letu vytváří na zemi obdélník ve směru letu

- při střemhlavém letu pokryje elipsovou až kruhovou oblast

- hustota výrazně závisí na výšce odhozu a množství submunice - submunice je rovnoměrně rozhozena do šířky i délky

- minimální výška závisí na času roznětky a rychlosti letu

- pokud nedojde k uvolnění submunice před dopadem na zem, dojde ke zničení pumy s malým bodovým efektem destrukce v místě dopadu

- časy roznětek (v sekundách): 2, 2.5, 3, 3.5,...10, 11, 12,...15, 20, 30,...80

Pozn.: z výšky 10km bude puma padat cca 40s (viz fyzika a vodorovný vrh), z 5km cca 30s - z toho plyne, ze delší časy nemají význam, puma se zničí o zem bez účinku

AB23

Náplň tvoří 2kg protipěchotní munice

 • likviduje: auta, letadla

 • nelikviduje: tanky, vlaky, sítě, budovy, palivové nádrže

AB250

Náplň tvoří 2kg protipěchotní munice

 • likviduje: auta, letadla

 • nelikviduje: tanky, vlaky, sítě, budovy, palivové nádrže

AB500

Náplň tvoří 4kg protitanková munice

 • likviduje: auta, letadla, těžké tanky, vlaky, palivové nádrže

 • nelikviduje: sítě, budovy

AB23, AB250 i AB500 se chovají velmi podobně, proto jsou údaje uváděny jednou.

ideální výška (roznětka 2s):

- cca 400km/h vodorovný let - 40m

- cca 350km/h vodorovný let - 80m

- střemhlavý let - 500 až 600m (300m minimum - nedoporučuje se)

AB1000

Náplň tvoří kombinace 4kg protitankové a 2kg protipěchotní munice

 • likviduje: auta, letadla, těžké tanky, vlaky, palivové nádrže

 • nelikviduje: sítě, budovy

ideální výška:

- cca 300km/h vodorovný let - 250m (pro vyšší rychlosti lze i trochu níže)

- střemhlavý let - 1000m

Puma AB1000 má, na rozdíl od svých menších příbuzných, specifické chování. Submunice je z ni uvolňována postupně v 6ti vlnách po 1s. To znamená, že při roznětce 2s dojde k uvolnění poslední dávky 7s po odhozu pumy.

I přes sekundové intervaly dopadá submunice na zem v jednolitém čtvercovém tvaru, s větší hustotou ve středu obrazce. Kvůli tomuto chování puma není tak účinná, jak by se mohlo zdát a nejde s ni ve vodorovném letu dosáhnout velmi hustého pokrytí malého prostoru.

Nemá význam pokoušet se odhazovat z nižších výsek, než jsou zde uvedené, protože pokud nedojde k uvolněni celé submunice, dochází k plýtvání a je výhodnější použít menší variantu pro cílenější útok.

Při střemhlavém útoku se situace mění, pokryti na zemi je docela husté, ale je zde omezeni minimální výšky odhozu, která se pohybuje kolem 1000m, aby se stihla kompletně uvolnit submunice.

Třetí variantou je zde odhoz ve vodorovném letu z velké výšky, což chce ale hodně cviku a správné nastavení delšího času roznětky, kdy pokrytí na zemi je někde uprostřed mezi oběma předchozími variantami. Ale v tomto případě je možná výhodnější použít klasickou SC munici o stejné hmotnosti.

Itálie

2kg Italská (88/672 ks)

Submunice je postupně vysypávána přímo z kontejneru pevně umístěného na letadle, na zemi vytváří úzký dlouhý pruh kopírující trasu letounu.

Hustota pokrytí, ve směru letu, je výrazně ovlivněna rychlostí letu a méně výškou, šířka pruhu se mění jen minimálně.

 • likviduje: auta, letadla

 • nelikviduje: tanky, vlaky, sítě, budovy, palivové nádrže

minimální výška: 30m

ideální výška: nad 30m

Pozn.: munice je dost, raději začít odhazovat o sekundu dříve, než zcela přehodit.

Rusko

AO10 (30 / 50 ks)

Jde o velké množství 10kg tříštivých pum, vypouštěných postupně z pumovnice IL-2. Vytváří uzoučký dlouhý pruh, který kopíruje trasu letounu.

Hustota ve směru letu je ovlivněna rychlostí, šířka se nemění.

 • likviduje: auta, letadla, vagony

 • nelikviduje: těžké tanky, budovy, palivové nádrže, sítě

minimální výška:

- nízký vodorovný let - 19m (fakticky 0m) - roznětka 7s

- vodorovný let - 89m - roznětka 0s

ideální výška:

- podle nastaveni roznětky, respektive režimu letu je ideální výškou výška těsně nad minimální hranicí

Pozn.: tahle munice se z vás bude sypat pravděpodobně ještě při přistání, takže vůbec se neostýchejte spustit to dříve

AJ2 / AŽ2

Submunice je uvolněna přímo z pumovnice do šířky i délky, vytváří na zemi husté obdélníkové pokrytí ve směru letu.

Hustota ve všech směrech závisí na výšce i rychlosti letu.

 • likviduje: auta, letadla, vlaky, těžké tanky, palivové nádrže, sítě

 • nelikviduje: budovy

minimální výška: 0m - vážné nebezpečí poškození vlastního letounu!!!

ideální výška: 30 - 80m

Pozn.: patrně nejlepší munice pro útoky na husté rozmístěnou techniku a kolony vozidel, na tanky možná účinnější než PTAB.

PTAB 2.5 (96 / 192ks)

Submunice je uvolněna přímo z pumovnice IL2, vytváří úzký pruh. Ideálním cílem je řada vozidel, jinak je méně vhodná, než ostatní varianty.

Hustota pokryti je částečně závislá na rychlosti letu, ale nijak výrazně.

 • likviduje: auta, těžké tanky, vlaky, palivové nádrže

 • nelikviduje: budovy, sítě

minimální výška: 12m

ideální výška: 40 - 100m

VAP250

Munici tvoří napalmové kapsle vypouštěné ze dvou trubic pod křídly letounu. Vytváří úzký pruh zápalné látky.

Nad 50m výšky ztrácí munice účinnost.

 • likviduje: auta, letadla, težké tanky, vlaky, sítě, palivové nádrže

 • nelikviduje: budovy

minimální výška: 0m

ideální výška: pod 20 - 50m

US

Frag 2x20 US

Díky umístění pod křídly vytváří ve vodorovném letu jako jediná z variant obdélník do šířky, při střemhlavém letu pak ovál.

Hustota pokrytí je téměř pro všechny "rozumné" výšky velmi vysoká, navíc jednotlivé nálože mají samy o sobe silný explozivní účinek.

- časy roznětek (v sekundách): 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 5.0

 • likviduje: auta, letadla, vlaky

 • nelikviduje: tanky, sítě, budovy, palivové nádrže

minimální výška: cca 40m , pod 30m hrozí poškození letounu!!!

ideální výška (roznětka 0.2s):

- cca +400km/h vodorovný let - 40 az 100m

- střemhlavý let - cca +400m

Tato americká munice má opět specifické chování. Submunice musí po uvolněni z "kontejneru" letět nejméně 2s, což pro vodorovný let není výrazný problém, z důvodu možného poškození vlastního letadla je ale dobré se hladinám pod 30m vyvarovat.

Ale při střemhlavém letu je třeba s tímto počítat a odhazovat pumy o něco dříve.

Jinak je tato munice dobře použitelná proti vozidlům na malém prostoru případně na ničení kolon.

Převzato z diskuse: http://www.panzerkampfwagen.cz/forum/viewthread.php?thread_id=4791

lochness